De behuizingen van Avedko kunnen ruwweg in twee typen worden verdeeld; behuizingen met en zonder vaste fundatie. De vaste fundatie is een verlengde van de behuizing, het is het gedeelte dat ingegraven wordt. Deze behuizingen zijn makkelijk te installeren en kabels die naar de apparatuur in de behuizing moeten leiden kunnen gemakkelijk van onderaf worden doorgevoerd. Een optionele bodemplaat, met al dan niet voorgefabriceerde openingen voor de doorvoer van kabels, sluit de inhoud van de behuizing af van de ondergrond.

Bij een behuizing zonder vaste fundatie zal de behuizing op een vooraf geïnstalleerde losse fundatie gemonteerd moeten worden. De behuizing wordt vanuit de binnenkant op de fundatie geschroefd. Avedko produceert losse fundaties in verschillende afmetingen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in vaste en variabele fundaties. Bij de variabele fundatie is de hoogte (diepte) instelbaar.