REGELKASTEN SIGNALERING SNELWEGEN

De Nederlandse snelwegen zijn voorzien van systemen, die het verkeer continu monitoren en zo nodig aansturen via matrixborden. Dit wordt gedaan middels lussen in het wegdek. Deze lussen worden via luskoppelkasten met elkaar verbonden en vormen zo een lange keten. Avedko regelkasten beschermen deze verbindingsapparatuur en aansturingsapparatuur tegen weer en wind en ijverige grasmaaiers.