BESTURINGSKASTEN BENEDENSLUIS MECHELEN

Ook in België is Avedko volop actief. Zo hebben we het sluizencomplex van Mechelen voorzien van maatwerk besturingskasten.