Avedko levert producten aan o.a. de kabelmarkt (cai), kabelprofielenmarkt, toegangsystemenmarkt, recreatiemarkt, gasmarkt, riolerings-, water- en afvalwaterzuiveringsmarkt, verkeers- en vervoersmarkt (weg, water en lucht), spoormarkt, afvalmarkt (boven- en ondergronds), telecommarkt (vast en mobiel), elektrotechnische markt en de industriële markt. Hieronder een greep uit de projecten waar we trots op zijn: