BESTURINGSKASTEN FASTNED

Avedko stond aan de basis van de ontwikkeling van de design besturingskast voor Fastned. Fastned rolt momenteel een snellaad netwerk uit langs de Nederlandse en Europese snelwegen.