Aansprakelijkheid
Deze website is eigendom van Avedko BV te Dordrecht en is uitsluitend bedoeld om u te informeren over diensten en producten van Avedko BV. De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Avedko BV geeft echter geen garantie op juistheid en/of volledigheid van de informatie en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie op deze website, alsmede de websites van derden die via deze website toegankelijk zijn.

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Avedko BV.

Persoonsgegevens
Op deze website wordt u een aantal keer gevraagd persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, in te voeren. Het doel van het registreren van deze persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van informatie aan onze bezoekers.
De persoonsgegevens worden verzameld en strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Indien wenselijk zullen wij op uw verzoek uw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen.